Historie sdružení "Dej mi šanci"

Rok 2014

25.1.2014 slavnostní Vernisáž výstavy prací dětí z výtvarně terapeutického kroužku s názvem Barevný svět v PCsvT Dobříš, poděkování za Benefici 2013

14.2.2014 Karneval pro děti

15.4.2014 den otevřených dveří v klubovně sdružení- ukázky pomůcek a vybavení odpočinkového koutu pořízených za peníze z Benefice 2013

25.4.2014 Setkání pečujících  rodin v ZŠ Dobříš, kanisterapie a relaxační místnost pro děti

13.5.2014 Kurz pro rodiče a pedagogy „Profil na jednu stranu“

28.5.2014 Divadlo pro speciální školy a školky "Žabák Žak a rak Jak"

6.6.2014 Setkání pečujících rodin na zahradě ČCE Dobříš, zábavné odpoledne pro děti, společné   opékání buřtů

19.8.2014  Společný výlet rodin do Centra Ochrany fauny ČR Hrachov

1.10.2014  Účast na celoměstské akci „Pojďme spolu tvořit na hřiště“- ukázky strukturovaného učení pro děti s PAS

11.10.a 22.11.2014 Ve spolupráci s FCHSK výtvarné dopoledne pro děti s hendikepem

29.11.2014 Ve spolupráci s FCHSK setkání sourozenců hendikepovaných dětí, práce se žážitkovým pedagogem Mgr. O.Bártou

4.12.2014 Program ke dni hendikepovaných v Městské knihovně – dramatické čtení, výtvarné tvoření

9.12.2014 Kurz Big Shot od A do Z pro rodiče a pedagogy

V průběhu roku pravidelná setkání pečujících s výtvarnou činností ( pletení z papíru, tvoření s
 Evou)

Po celý rok probíhaly 2 volnočasové kroužky pro děti s hendikepem a děti ze ZŠ Dobříš

 

Rok 2013

Setkání pro pečující rodiče 1x měsíčně v průběhu roku

18.3.2013 Karneval pro děti

26.3.2013 Při příležitosti dne otevřených dveří ZŠ Dobříš prezentována výstava prací dětí s hendikepem navštěvující výtvarně terapeutický kroužek

V březnu byla skupina vybrána pro sbírku Benefice 2013

Od dubna do září se pečující rodiče v rámci Benefice účastnili Dobříšských regionálních trhů, kde prodávali pečivo a propagovali činnost svépomocné skupiny

10.5.2013 Setkání rodin na faře ČCE Dobříš, zpívání s kytarou a tvoření z papíru pro děti

21.5.2013 Pokračování workshopu pro pečující rodiče s Mgr. O.Bártou a PhDr. K.Halfarovou

7.6.2013  Setkání rodin na zahradě fary ČCE Dobříš, soutěže pro děti, společné opékání buřtů

30.8.2013  Společný výlet rodin do zážitkového parku Zeměráj Kovářov

V říjnu účast na „Pojďme spolu tvořit na hřiště“

11.10.2013 Kurz pro rodiče a pedagogy: Využití tabletů při vzdělávání dětí se specifickými potřebami 14.11.25013 divadelní představení pro děti Zlatá husa

Prosinec - setkání členů skupiny U Bílého lva

V průběhu roku byly pořádány 2 volnočasové kroužky pro děti s hendikepem a jejich sourozence

V průběhu roku byly uveřejněny v Dobříšských listech články o nejčastějších druzích zdravotního postižení

 

Rok 2012

27.6.2012 Ustanovení Skupiny osob pečujících o děti a dospělé s hendikepem v rámci setkání projektu Komunitní plán sociálních služeb v regionu Brdy-Vltava

29.8.2012 První samostatné setkání skupiny (další setkání v září,říjnju a listopadu)

Ve spolupráci s proPAS o.s. byly pronajaty beazbariérové prostory v ZŠ Dobříš Lidická ul.-vzniklo Centrum Dobříš

v řínu 2012 1. účast skupiny na celoměstské akci „Pojďme spolu tvořit na hřiště“ - prezentace záměrů skupiny a barevné tvoření „Strom v barvách podzimu“ pro příchozí děti.

Od října 2012 Zahájení činnosti volnočasových kroužků pro děti a dospělé s hendikepem-
pohybový a výtvarně terapeutický

V říjnu ve spolupráci se ZŠ Dobříš a FCHSK byl uspořádán workshop pro pečující rodiče a dva celodenní programy zaměřené na speciální potřeby dětí s hendikepem a jejich sourozence

V prosinci proběhlo předvánoční tvořivé setkání pro pečující maminky

Ve spolupráci s MAS Brdy-Vltava bylo vypracován dotazník, který měl zmapovat potřeby hendikepovaných a jejich pečovatelů v Dobříši a území ORP