O sdružení

Sdružení "Dej mi šanci"

Cílem činnosti sdružení je zlepšení postavení a života lidí s mentálním, tělesným, sociálním a jiným hendikepem a jejich rodin. 

Pomoc postiženým v jejich osobním rozvoji, organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit, podpora rodin pečujících o postižené členy, odborné poradenství, organizace vzdělávacích kurzů a seminářů, seznamování veřejnosti s problematikou osob s postižením, získávání finančních prostředků na realizaci cílů sdružení, pořádání charitativních akcí.

"Pomáháme lidem se zdravotními hendikepy a jejich rodinám"

Cílem činnosti sdružení je:

  • pravidelná setkání pečujících rodičů, pěstounů, sourozenců
  • společné setkávání rodin s hendikepovanými dětmi, akce pro děti, výlety
  • přednášky a semináře
  • pravidelné volnočasové aktivity
Sdružení "Dej mi šanci"

Pořádáme:


  • pravidelná setkání pečujících rodičů, pěstounů, sourozenců
  • společné setkávání rodin s hendikepovanými dětmi, akce pro děti, výlety
  • přednášky a semináře
  • pravidelné volnočasové aktivity

Dej mi šanci

Být spolu

Zapojit se


Ukázat co umím

Být užitečný


Učit se nové dovednosti

Být součástí společnosti


Pořádáme

pravidelná setkání pečujících rodičů, pěstounů, sourozenců.

Dále společné setkávání rodin s hendikepovanými dětmi, akce pro děti, výlety, přednášky a semináře, pravidelné volnočasové aktivity.