Adventní setkání pečujících spojené s vázáním věnců, 15.11.2022