Setkání neformálních pečujících dne 21.11.2017 – program