Setkání pečujících rodičů – termíny pro 1. pololetí 2019