Setkání rodin, fara Českobratrské církve evangelické, 9.6.2016